CPS "Remedium" w Chodzieży - jest główna siedzibą ,w której udzielane są świadczenia z następujących zakresów :

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 08.00-18.00

tel. 67 281 08 30


Rejestracja do naszych specjalistów - osobiście , telefonicznie lub przez osoby trzecie jeżeli zostały do tego upoważnione.

Świadczenia w ramach kontraktu z NFZ

Specjaliści:

 • Psychiatra
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Logopeda
 • Neurologopeda

Świadczenia komercyjne

Specjaliści:

 • Psychiatra
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Specjalista terapii biofeedback
Cennik


Dojazd