Odział Dzienny Terapii Uzależnienia i Wspóluzależnienia

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, mieści się w strukturze CPS „Remedium” w Chodzieży przy ul. Mickiewicza 7
Oferta terapii zapewnia możliwość realizowania leczenia dla kobiet i mężczyzn uzależnionych i współuzależnionych. Program terapii realizowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30, turnus trwa 8 tygodni.
W cyklu dziennym przewidywana jest przerwa na catering ( zapewniamy posiłek w formie kanapek, oraz zimne i gorące napoje)Podstawa i kryteria przyjęć:

 • Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom ubezpieczonym i nieubezpieczonym podejmującym leczenie dobrowolnie lub skierowanym przez Sąd.
 • Do rozpoczęcia terapii w Oddziale potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego, innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza Oddziału Dziennego.
 • Do udziału w realizacji programu terapeutycznego są przyjmowane osoby uzależnione oraz współuzależnione po wcześniejszym ustaleniu terminu rozpoczęcia uczestnictwa.
 • W Oddziale Dziennym realizowana jest terapia pacjentów uzależnionych i współuzależnionych, którzy podpisując kontrakt terapeutyczny na program leczenia wyrazili zgodę na warunki leczenia zawarte w ofercie .
 • W tym samym czasie nie mogą leczyć się w Oddziale osoby bliskie (współmałżonkowie), inni członkowie rodziny, partnerzy.
Leczenie obejmuje:

 • Diagnozę uzależnienia,współuzależnienia, ocenę stanu psychicznego.
 • Indywidualne sesje psychoterapii prowadzone przez specjalistów psychoterapii uzależnień, badania i rozmowy z psychologiem i terapeutami.
 • Udział w zajęciach grupowych: psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych
 • Konsultacje lekarza psychiatry.
Formy pracy w Oddziale:

 • Społeczność terapeutyczna
 • Grupowe sesje psychoedukacji i psychoterapii
 • Filmy edukacyjne
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Indywidualne konsultacje i sesje psychoterapii
 • Konsultacje lekarskie
Rejestracja oraz informacja pod numerem tel. 67 281 08 30