Wstecz

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

CPS Remedium ul.Mickiewicza 7 64-800 Chodzież


wait


Cel projektu :


Projekt jest kierowany do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze Powiatu Chodzieskiego oraz osób z ich otoczenia. Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z osobami z ich otoczenia.

Wsparcie :

Liderzy projektu: Fundacja Akme

Partnerzy:

  • Powiat Chodzieski
  • Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium”-Turek i Wspólnicy S.J.
  • „POLSKIE STOWARZYSZENIE WIDOKI”
  • Fundacja „UKRYTE MARZENIA”

Kontakt:

Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium”-Turek i Wspólnicy S.J.

ul. Mickiewicza 7 64-800 Chodzież

tel. 786 940 301

Oddział dzienny i punkt wsparcia

ul. Jagiellońska 5, 64-800 Chodzież

tel. 507 475 843/846

mail: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com