wstecz

Cennik świadczeń medycznych niefinansowanych ze środków publicznych

Obowiązuje od 01.06.2021r

Zaświadczenia płatne
Cena
Zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS - bez wizyty lekarskiej
40 zł
Zaświadczenie na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania np. dla PZU-bez wizyty lekarskiej
40 zł
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
40 zł
Zaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta w innych celach pozaleczniczych
40 zł
Cennik usług medycznych
Cena
Porada i badanie psychiatry
150 zł
Porada psychologiczna - pierwszorazowa
100 zł
Porada psychologiczna - kolejna
80 zł
Porada logopedyczna
60 zł
Sesja terapii biofeedback 1h
100 zł
Sesja terapii biofeedback 1h w karnecie 5/10/15
90 zł

Wstecz