Wstecz

TERAPIA SYSTEMOWA PAR I RODZIN

Prowadzący: mgr Dorota Maciejewska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta z psychoterapii systemowej, indywidualnej , par i rodzin.

Terapia rodziny jest to taka forma oddziaływań psychologicznych, która obejmuje całą rodzinę zamieszkującą wspólnie, a nie poszczególnych jej członków, niezależnie od tego, kto prezentuje objawy.

Pracuję z rodzinami i parami w podejściu systemowym, które opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest integralną częścią jakiejś rodziny (systemu) i ta rodzina ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie, rozwój, realizację celów.

Podobnie każda pojedyncza osoba tworząca rodzinę ma wpływ na funkcjonowanie tej rodziny, jej rozwój i realizację wspólnych celów. W terapii rodziny, małżeństwa czy pary skupiam się przede wszystkim na RELACJI między poszczególnymi osobami, wzajemnych związkach między nimi, a nie na zmianach wewnątrzpsychicznych tych osób. .

Do poradni zapraszam także MAŁŻEŃSTWA I PARY (znajdujące się w kryzysie, w konflikcie, niezadowolone ze swojego dotychczasowego życia, po zdradzie, uzależnione) , zastanawiające się nad dalszą przyszłością.

Pierwsze 3 spotkania to są zawsze spotkania KONSULTACYJNE, w czasie których wzajemnie się poznajemy.

Ja rozpoznaję problem, motywację rodziny/ pary do tej formy terapii, oczekiwania rodziny/ pary wobec terapii.

Jeśli decydujemy się wspólnie razem pracować zawieramy kontrakt, ustalamy cel spotkań, wyznaczam ich częstotliwość i przybliżony czas trwania terapii.

Kontakt: tel. 67 281 08 30 – prosić z Dorotą Maciejewską.