Spotkania organizowane w CPS Remedium w Chodzieży.Spotkanie psychoedukacyjne dla członków rodzin osoby uzależnionej

  • w trakcie aktualizacji

Spotkanie z absolwentami Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień

  • w trakcie aktualizacji

Konferencja dla Pracowników Opieki Społecznej, Kuratorów Sądowych, Policji

  • w trakcie aktulizacji