wstecz

Cennik świadczeń medycznych niefinansowanych ze środków publicznych

Obowiązuje od 25.11.2014r

Zaświadczenia płatne
Cena
Zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS - bez wizyty lekarskiej
30 zł
Zaświadczenie na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania np. dla PZU-bez wizyty lekarskiej
30 zł
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
30 zł
Zaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta w innych celach pozaleczniczych
30 zł
Cennik usług medycznych
Cena
Porada i badanie neurologa
70 zł
Porada i badanie psychiatry
100 zł
Porada psychologiczna - pierwszorazowa
100 zł
Porada psychologiczna - kolejna
80 zł
Porada logopedyczna
60 zł
Kserokopia jednej strony dokumentacji medycznej
0,70 zł

Wstecz