Wstecz
DDA

Kim są DDA?

Dorosłe Dziecko Alkoholika to osoba, która dorastała w rodzinie, w której jedno z rodziców lub oboje nadużywali alkoholu, a także wprowadzali do życia rodzinnego inny rodzaj destrukcji (przemoc, hazard, choroba psychiczna, narkotyki i in.). Destrukcja ta spowodowała specyficzny rodzaj przystosowania się do trudnej sytuacji i z dzieciństwa przeniosła się w życie dorosłe. Jeśli:

  • masz trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów do końca,

  • masz kłopoty z przeżywaniem radości i z zabawą,

  • traktujesz siebie bardzo poważnie,

  • masz trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów i okazywaniem uczuć,

  • bezustannie poszukujesz potwierdzenia i uznania,

  • jesteś nadmiernie odpowiedzialny/a albo całkowicie nieodpowiedzialny/a,

  • czujesz się winny/a, stając w obronie własnych potrzeb, i często ustępujesz innym,

  • boisz się ludzi, zwłaszcza przedstawicieli wszelkiego rodzaju władzy i zwierzchników,

  • boisz się cudzego gniewu i awantur,

  • bardzo boisz się porzucenia i utraty,Psychoterapia grupowa DDA - dla dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach, gdzie problemem było nadużywanie alkoholu przez kogoś z dorosłych daje szansę na satysfakcjonującą dorosłość i rozstanie się z bagażem trudnego dzieciństwa - może być zakończeniem wojny i poprzestaniem odbierania teraźniejszości przez pryzmat przeszłości.

Wstecz