Rodo


Serdecznie Witamy...UWAGA !!! Terapia Biofeedback,Refleksologia,Elektrostymulacja w Wyrzysku, oraz Biofeedback w Chodzieży- Pierwsza wizyta GRATIS!!!, karnety .


Informacja biofeedback, refleksologia (masaż stóp,twarzy,głowy), elektrostymulacja twarzy Wyrzysk tel.67 2867453

Informacja biofeedback Chodzież tel.672810830


Procedury przyjęcia pacjentów na wizytę u specjalisty w czasie zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. :

Specjaliści udzielają porad dla pacjentów za pomocą systemów teleinformatycznych . W przypadku wizyt pierwszorazowych lub uzasadnionych przypadków, w których pacjent potrzebuje bezpośredniego kontaktu z specjalistą wprowadziliśmy następujące procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa udzielenia porady zarówno dla specjalisty jak i pacjenta.

1. Pacjent podczas rejestracji zostaje poinformowany o obowiązujących procedurach.

2. Pracownik rejestracji przeprowadza podczas rejestracji z pacjentem wstępny wywiad wg załącznika „Wywiad przyjęcia”.

3. Pacjent zostaje poinformowany o dacie i godzinie wizyty z zaznaczeniem o przybyciu na wizytę nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną poradą.

4. Po przybyciu pacjenta na planowaną wizytę , pacjent wypełnia i podpisuje formularz dotyczący wywiadu epidemiologicznego.

5. Pracownik rejestracji sprawdza czy pacjent wyposażony jest w rękawiczki oraz maseczkę, mierzona jest również temperatura ciała, która nie może przekroczyć 37 stopni celsjusza.

6. Tak przygotowany pacjent wchodzi do gabinetu i siada na wyznaczonym miejscu z zachowaniem odpowiedniej odległości.

7. Po wizycie każdego pacjenta w miejscu udzieleniu mu wizyty przeprowadzona jest dezynfekcja powierzchni , z którymi miał kontakt.Wyrzysk

Budynek, w którym znajdują sie nasze gabinety

Wyrzysk

Gabinet Terapii Uzależnień

Wyrzysk

Gabinet Logopedyczny

Wyrzysk

Gabinet Lekarski

Chodzież

Budynek, w którym znajdują sie nasze gabinety

Chodzież

Rejestracja

Chodzież

Gabinet Terapii Uzależnień

Chodzież

Gabinet Terapii Indywidualnej

Chodzież

Gabinet Terapii Grupowej

Chodzież

Oddział Dzienny

Chodzież

Gabinet Psychologiczny

Chodzież

Gabinet Logopedyczny
Siedziba :

64-800 Chodzież
ul Mickiewicza 7
tel./fax 67 281 08 30
Filia :

89-300 Wyrzysk
Plac Wojska Polskiego 19
tel./fax 67 286 74 53
CPS "Remedium"

zostało utworzone przez mgr Lilianę Turek w 2000 roku i rozpoczęło działalność udzielania świadczeń zdrowotnych w Wyrzysku i Chodzieży z zakresu: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Logopedyczna , wówczas jeszcze pod nazwą Poradnia Zdrowia Psychicznego "Remedium".

Od 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy na Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium" oraz poszerzony został wachlarz świadczonych usług o porady z zakresu neurologii.

W 2012 roku utworzyliśmy Oddział Dzienny Terapii dla Uzależnionych i Współuzależnionych w Chodzieży.

Postawiliśmy na stopniowy rozwój w postaci poszerzania zakresu udzielanych świadczeń oraz polepszenia warunków lokalowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów a przede wszystkim z myślą zapewnienia im wysokiej jakości świadczonych usług, komfortu i bezpieczeństwa.

Priorytetem dla nas stał sie rozwój i dbanie o dobro oraz zdrowie pacjenta, dlatego postaraliśmy się o uzyskanie certyfikatu ISO-9001, potwierdzającego dostosowanie systemu zarządzania oraz jakości świadczonych usług do międzynarodowych norm.

Certyfikat ISO-9001:2008 otrzymaliśmy 10.10.2011 r., a jednostką certyfikującą było Det Norske Veritas (DNV) - światowy lider wspomagający procesy zarządzania. W październiku 2014 roku pomyślnie przeszliśmy proces recertyfikacji ISO 9001:2008 przez jednostkę UDT-CERT

W 2015 roku pomyślnie zakończył się proces przekształcenia dotychczasowaego podmiotu w spółkę jawną i od 01.04.2015 działamy jako Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium" - Turek i Wspólnicy Spółka Jawna

W skali roku w naszych poradniach pomoc otrzymuje ok. 3000 pacjentów. Specjaliści zatrudnieni w naszych placówkach posiadają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie, młodszy personel jest w trakcie specjalizacji a doskonalenie swoich umiejętności i wiedzę zdobywa na specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Poradnia Zdrowia Psychicznego obejmuję swoją opieką Domy Pomocy Społecznej w :Współpracujemy w ramach warsztatów terapeutycznych dla uczni i nauczycieli w szkołach w:Udzielamy świadczeń w następujących zakresach medycznych :

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 • psychoterapeuta
 • psycholog
 • psychiatra

Poradnia Leczenia Uzależnień

 • specjalista terapii uzależnień

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

 • specialista terapii uzależnień
 • psychiatra
 • instruktor terapii uzależnień
 • psycholog

Poradnia Neurologiczna

 • neurolog

Poradnia Logopedyczna

 • logopeda
 • neurologopeda

Udzielamy świadczeń w ramach kontraktu z NFZ , oraz w formie wizyt prywatnych.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie jeżeli zostały do tego upoważnione.

W ramach kontraktu z NFZ przyjmowani są pacjenci z aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a do psychologa, i logopedy oraz do oddziału dziennego terapii uzależnień wymagane jest skierowanie od lekarza.

W Poradni Terapii Leczenia Uależnień oraz na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień przyjmowane są również osoby nieubezpieczone.

Pacjent ma prawo do: